Innovatie en zorgtechnologie binnen De Zorggroep

De Zorggroep in Noord- en Midden-Limburg innoveert en laat zorgmedewerkers op een andere manier naar zorgtechnologie kijken: 

Wist je dat 1 op de 3 zorgmedewerkers ook nog mantelzorger is? Als hun drukke dienst erop zit, gaat de zorg na het werk gewoon door. Hoe zorg je dat je als mantelzorger ook goed voor jezelf blijft zorgen? Een hulpmiddel zoals Tessa kan hierbij ondersteunen, zodat je de zorg voor je naaste langer kunt volhouden.

Katja Schütten, projectmedewerker Zorg op Afstand, over Tessa: “Tessa is een sociale robot waarmee mensen met beginnende dementie of niet-aangeboren hersenletsel, die moeite hebben om bepaalde handelingen te onthouden, kunnen worden begeleid. Als iemand binnen vijf minuten voor de derde keer dezelfde vraag stelt, kan een partner geïrriteerd of een zorgverlener overvraagd raken. Tessa geeft op een vriendelijke, neutrale toon regelmatig de benodigde bevestiging. Dat is eerst even wennen maar zorgt al snel voor rust.”

“Onder de streep leveren al deze vormen van technologie in de zorg dezelfde winst op. De cliënt krijgt een stuk zelfstandigheid terug en de verpleegkundige kan meer afstand nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. 1+1=3!” (bron: https://lnkd.in/esNeyAu)

Laat een reactie achter