Vergoeding voor Tinybot Tessa mogelijk

Er zijn een aantal mogelijkheden om een (gedeeltelijke) vergoeding voor Tinybot Tessa te aan te vragen. Een van deze mogelijkheden is via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor wie is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers. Doordat een mantelzorger zorgt voor iemand met dementie, kan deze persoon langer thuis blijven wonen. Hoe beter de ondersteuning van de mantelzorger, hoe langer zij zorg kunnen blijven dragen.

Hulp vanuit de Wmo kan op twee manieren geregeld worden: via de gemeente (hulp in natura) of via het Persoonsgebonden budget (Pgb). Lees meer over het Pgb op www.pgb.nl

Gemeente

De regelingen en eisen om in aanmerking te komen voor een vergoeding verschillen per gemeente: informeer bij het Wmo-loket in de gemeente van je naaste naar de mogelijkheden. Op deze website vind je per gemeente alles wat nodig is voor een Wmo-aanvraag.

Je kunt altijd een persoonlijk plan via het Wmo-loket bij de gemeente indienen om een (gedeeltelijke) vergoeding aan te vragen voor een hulpmiddel zoals Tessa.

Persoonlijk plan opstellen

Een persoonlijk plan is een document waarin je vastlegt tegen welke problemen je naaste (de zorgvrager) en de mantelzorger in het dagelijks leven aanlopen en welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen.

Er zijn diverse websites die kunnen helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Veel gemeenten bieden op hun website ook een voorbeeld aan dat je kunt downloaden. Kun je die niet vinden? Download dan hier een blanco persoonlijk plan.

Vul het samen in met je naaste, familie en andere betrokkenen uit de omgeving. Je kunt hier ook hulp van de casemanager dementie of een gratis cliëntondersteuner bij vragen.

Keukentafelgesprek

Nadat je het persoonlijk plan hebt ingediend via het Wmo-loket, zal er een keukentafelgesprek plaatsvinden. Dit is meestal niet letterlijk een gesprek aan de keukentafel: dit kan ook schriftelijk of telefonisch zijn. Dit is afhankelijk van de gemeente. Zij zijn verplicht het ingediende persoonlijk plan te betrekken bij het gesprek.

In dit gesprek onderzoekt de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de Wmo. Het doel is om helder te krijgen waar precies de behoefte van je naaste ligt en waar er ondersteuning nodig is.

Het belangrijkste uitgangspunt is welke hulp en voorzieningen er nodig zijn om zelfredzaam en actief in de samenleving te kunnen blijven zijn.

Bekijk hieronder een filmpje van Alzheimer Nederland met handige tips over het keukentafelgesprek:

Vergoeding zorgrobot Tessa

Een aantal gebruikers hebben inmiddels vanuit de Wmo een vergoeding ontvangen voor het gebruik van Tessa. Door de inzet van zorgrobot Tessa kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Dit komt omdat Tessa zelfredzaamheid ondersteunt door onder andere het herinneren aan algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals op tijd eten en drinken en medicijnen innemen. Ook kan ze structuur bieden en activeren. Maar ze kan bijvoorbeeld ook sociale contacten stimuleren. Zo kunnen mensen langer actief blijven in de samenleving.

Tessa in het persoonlijk plan

Belangrijk is dat Tessa altijd wordt ingezet vanuit de behoefte van de gebruiker. Onderzoek daarom wat je naaste nog goed zelf kan en waar Tessa bij kan ondersteunen. Doe dit niet alleen vanuit het perspectief van mantelzorger, familie of naasten, maar vooral ook vanuit de gebruiker zelf.

Daarnaast ontlast Tessa ook de mantelzorger. Uit onderzoek blijkt dat zij de zorg langer volhouden door de inzet van Tessa, ook in gevallen dat de zorg is toegenomen. Ook dit kan meegenomen worden in het persoonlijk plan, juist omdat de Wmo er ook is voor de ondersteuning van mantelzorgers.

Vergoeding voor Tessa mogelijkPraktische tips voor het persoonlijk plan
Denk goed na over hoe Tessa zorgt voor ondersteuning en ga uit van wat nodig is voor jouw naaste om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Onderbouw dit met voorbeelden die jullie hebben ervaren. Drinkt je naaste nu bijvoorbeeld vaker? Of merk je dat het dag- en nachtritme is verbeterd?

Ervaar jij als mantelzorger minder belasting doordat Tessa aanwezig is? Geef aan hoe en waarom dit zo is. Word je bijvoorbeeld minder vaak gebeld? Of hoef je je naaste minder vaak naar de dagbesteding te brengen omdat hij of zij zelf op tijd klaar is door Tessa?

Betrek ook andere familieleden, buren en eventuele zorgverleners – zoals de thuiszorg – hierbij: zien zij veranderingen of verbeteringen? Is je naaste beter gehumeurd doordat hij of zij voorbereid is op de komst van de thuiszorg door Tessa?

Al deze informatie kun je meenemen in het persoonlijk plan om te onderbouwen hoe Tessa kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van je naaste. Zo krijgt de gemeente een goed beeld van hoe Tessa ingezet kan worden en wat haar toegevoegde waarde is in het dagelijkse leven van je naaste en de mantelzorger.

Belastingdienst

Naast een vergoeding vanuit de Wmo, zijn er ook mogelijkheden vanuit de Belastingdienst.
Tessa wordt door de Belastingdienst gezien als zorgrobot en een hulpmiddel. Je kunt daarom de kosten voor Tessa aftrekken als zorgkosten bij de belastingaangifte.

Laat een reactie achter